Arbetsinriktad Rehabilitering

Spara pengar genom att få kontroll
på frånvaron och rehabiliteringsprocessen

Låt mig hjälpa dig att spara pengar.

Sjukskrivningar är kostsamt och får stora konsekvenser för både arbetsgivare och den enskilda medarbetaren. 
Har du ett systematiskt arbetssätt när det gäller sjukfrånvaro och rehabilitering kommer du att spara pengar. Min specialitet är Arbetsinriktad Rehabilitering och jag kan hjälpa dig genom att vara Din HR-Specialist när du behöver mig. 

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter kring arbetsanpassning börjar att gälla 1 juni 2021 och där har din roll som arbetsgivare tydliggjorts gällande arbetsanpassning.

Du som arbetsgivare har rehabiliteringsansvaret och därför är det viktigt att ha koll på sjukskrivningar och rehabiliteringsprocessen. Du behöver bland annat tillsammans med din medarbetare göra en plan för återgång till arbetet vid sjukfrånvaro som beräknas vara två månader eller längre. Du ska även undersöka om det finns något annat arbete inom företaget som din medarbetare kan utföra trots sin nedsatta arbetsförmåga. Du behöver följa rehabiliteringskedjans olika steg och som arbetsgivare ska du ha rutiner för hur du arbetar systematiskt med arbetsanpassning och rehabilitering.

När du som arbetsgivare har ett systematiskt arbetssätt för rehabiliteringsprocessen kommer du att spara pengar.

Får jag hjälpa dig att spara pengar? 
Kartläggning

Det är viktigt att ha kontroll på frånvaron i form av sjukskrivningar, övrig frånvaro och rehabiliteringsprocessens alla delar.

Som Din HR-Specialist hjälper jag dig med kartläggning av all frånvaro som påverkar dig och ditt företag, för att i nästa steg koordinera arbetet med medarbetar- och rehabiliteringsprocessen.

Målet med en kartläggning utgår från ditt behov och vad du behöver hjälp med.
Det kan vara att ta reda på vad frånvaron kostar företaget, undersöka hur frånvaron är i företaget och om det finns återkommande sjukfrånvaro. 
Vilka policy och rutiner som finns för rehabilitering och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vem som har arbetsmiljödelegat och vem ansvarar för rehabiliteringsarbetet. Vilket arbetssätt som finns under medarbetaråret och det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. 

Koordinering

Koordinering är en viktig del för att alla i företaget ska arbeta likvärdigt och för att i slutändan spara tid och pengar.

Som Din HR-Specialist hjälper jag dig att koordinera arbetet med medarbetar- och rehabiliteringsprocessen.

Målet med en koordineringen utgår från ditt behov och vad du behöver hjälp med.
Det kan vara att ansvara, stötta och koordinera rehabiliteringsarbetet med alla inblandade aktörer i ett specifikt rehabiliteringsärende. Att hjälpa och stötta chef och ledare tillsammans med medarbetare i rehabiliteringsprocessen. 
Se över rutiner och policy för rehabilitering, medarbetaråret och det systematiskt arbetsmiljöarbetet. För att sedan arbeta fram ett gemensamt arbetssätt och rutiner tillsammans med chef och ledare gällande rehabilitering, arbetsmiljöarbetet och medarbetaråret.

 

 

Arbetssättet är framgångsrikt, ett företag som jag hjälpt och stöttat minskade korttidssjukfrånvaron med 6 %.
De arbetar nu i större uträckning med förebyggande, hälsofrämjande och frisknärvaro istället för när sjukfrånvaron är ett faktum.

 

 

SOCIALA MÖTESPLATSER

Du kan även möta mig på olika sociala mötesplatser

 

Alova Humana Resurser AB - Tel: +046 (0)72 211 23 24 - Copyright© alovahr.se