JAG ÄR DIN HR-SPECIALIST

Som Din HR-Specialist hjälper jag dig med det som du behöver inom HR-området, på så sätt sparar du tid och pengar.

Upplever du att HR området är spretigt, att du behöver få till den röda tråden i företagets personalarbete. För att att ni ska kunna arbetar samstämmigt inom personalområdets alla delar och på så sätt spara pengar.

Jag hjälper dig att se över rutiner vid rekrytering, introduktion av nyanställda, personalhandbok, policy men även om rutiner för medarbetaråret, det systematiska arbetsmiljöarbetet, utbilda chefer och ledare inom personalområdets olika delar.

Som arbetsgivare har du arbetsmiljöansvaret enligt arbetsmiljölagen för de som arbetar hos dig. Har du minst tio anställda finns det krav på att du ska ha dokumenterade skriftliga rutiner och arbetsmiljöpolicy. Jag hjälper dig att se över rutiner, policy och riktlinjer för arbetsmiljön och HR-området.

Jag hjälper dig att rekrytera när du har behov av att nyanställa. Jag hjälper dig medarbetarsamtal, arbetsrätt och kartläggning av arbetsmiljö. Jag hjälper dig med det du behöver inom HR eftersom jag är Din HR-Specialist.

 

Behöver du hjälp med den röda tråden inom HR?


Som Din HR-Specialist hjälper jag dig med att

Se över rutinerna för medarbetaråret, det systematiska arbetsmiljöarbetet, undersöka och kartlägga den psykosociala arbetsmiljön.
Utbilda chefer och ledare inom HR-områdets olika delar. Ta fram och implementerar policys och riktlinjer, som är en viktig del för att alla i företaget ska arbeta likvärdigt och  för att i slutändan spara tid och pengar. Göra en översyn av HR-processerna, anställning och anställnings upphörande, introduktionsplan för anställda. Att stötta och bistå vid medarbetarsamtal, svåra samtal och rehabiliteringssamtal. Att rekrytera, kravprofilering, annonsering, urval, intervjuer samt genomföra personlighets – och färdighetstestet Dimension. Eller med en second opinion.

Målet med att vara Din HR-specialist är att hjälpa dig när du behöver mig. Det kan vara att leda projekt inom HR-området. Att stötta chefer och ledare. Det kan vara tillfälligt, under en viss period eller kontinuerligt på timmar. 

Allt utifrån ditt företags behov och vad du behöver hjälp med.

 

 

 SOCIALA MÖTESPLATSER

Du kan även möta mig på olika sociala mötesplatser

 

Alova Humana Resurser AB - Tel: +046 (0)72 211 23 24 - Copyright© alovahr.se