Jag är din HR-Specialist
- när du behöver mig -

 

Som Din HR specialist hjälper jag dig att spara pengar genom att arbeta systematiskt med sjukfrånvaro, rehabilitering – och medarbetarprocesser.

Jag har passion för varje enskild individs förmåga att lyckas oavsett roll i företaget. För mig är medarbetare ett av de viktigaste kapitalen som ett företag har och det gäller att ta tillvara och förädla det kapitalet på bästa sätt.Att medarbetare blir medveten om sitt medarbetarskap och mår så bra det går utifrån sina egna förutsättningar, för att både orka arbeta och ha en fritid.

 

Arbetsinriktad Rehabilitering

Upplever du att ni har hög frånvaro?

Låt mig hjälpa dig !
Min specialitet är Arbetsinriktad Rehabilitering. 

Sjukskrivningar är kostsamt och får stora konsekvenser för både arbetsgivare och den enskilda medarbetaren. När du har ett systematiskt arbetssätt för sjukfrånvaro och rehabilitering kommer du att spara pengar. 

Du som arbetsgivare har ansvar att arbeta med rehabilitering och det förebyggande arbetet. Ditt ansvar med arbetsanpassning och rehabilitering
har förtydligats i arbetsmiljöverkets nya föreskrifter.

Jag hjälper dig att spara pengar genom att du får kontroll över frånvaron, får en bra rehabiliteringsprocess och kan börjar arbeta förebyggande och hälsofrämjande istället för när sjukfrånvaron är ett faktum.

 

HR-Specialist

Behöver du hjälp med den
röda tråden inom HR?

Låt mig hjälpa dig !

Upplever du att HR området är spretigt, att du behöver få till den röda tråden i företagets personalarbete för att att ni ska kunna arbetar samstämmigt inom personalområdets alla delar och på så sätt spara pengar.

Jag hjälper dig att se över och implementera policy och personalhandbok. Rutiner för medarbetaråret och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Utbilda chefer och ledare inom personalområdets olika delar men även med rekrytering och personlighet – och färdighetstest Dimension

 

 

Hur kan jag hjälpa dig?

KONSULTATION
TELEFON

Som Din HR-Specialist oavsett avstånd är jag inte längre bort än ett telefonsamtal. Det kan ske när din fråga dyker upp eller vid ett planerat telefonmöte.

vi träffas
där det passar
Dig bäst

Som Din HR-Specialist kanske det passar det bättre att vi träffas vid ett digitalt möte, ett lunchmöte eller i en utbildningslokal där vi gör en utbildningsinsats.

Konsultation
 på distans

 Jag är Din HR-Specialist när du behöver mig. Vi träffas där det passar dig bäst. Det kan vara på distans och att vi möts via teams/zoom. Både för enskilda samtal och i grupp.

På plats hos dig

Som Din HR-Specialist kan jag vara på plats hos dig. Det kan vara under en perioder, vid arbetsanhopning eller som ett extra stöd.
Allt utifrån på ditt företags behov!

 

 

"Anna-Lena skulle jag enklast vilja beskriva som oerhört professionell inom samtliga HR-områden med perfekt känsla för tajming och individen. När det gäller alla frågor gällande personal och ledarstöd finns det ingen tryggare eller mer självklar partner man kan välja"

- Helene Lowall, Vice VD TRIXIE Sverige AB

"Anna-Lena har gedigen erfarenhet och är kunnig både med spets och bredd som ett ledarstöd inom HR processer och vi har främst samarbetat med rehabiliteringsprocessen, ”back on track” samt genomlysning av medarbetarårets årscykel"

- Maria Wiklund, HR chef Prefabmästarna

 SOCIALA MÖTESPLATSER

Du kan även möta mig på olika sociala mötesplatser

 

Alova Humana Resurser - Tel: +046 (0)72 211 23 24 - Copyright© alovahr.se